Ubezpieczenie domu / mieszkania
Dom, mieszkanie, piwnica, dom letniskowy, garaż

Architekci Ubezpieczeń

W ramach tego produktu możemy ubezpieczyć:

  • budynek od ognia i innych zdarzeń losowych jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego (samolot, dron, helikopter itp.), wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi
  • ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych jak wyżej
  • ubezpieczenie ruchomości od kradzieży, przepięć i wandalizmu
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieszkania czy domu i jego użytkowania
  • ubezpieczenie assistance
  • ubezpieczenie nastepstw nieszczęśliwych wypadków