Ubezpieczenie komunikacyjne
Samochód, motor, skuter, kamper, przyczepa

W pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych posiadamy produkty, które chronią Ciebie, Twoich pasażerów i Twój samochód zarówno w kraju jak i zagranicą.

OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju.

AC – Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym przeznaczonym dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Obejmuje ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z zakresem ochrony odpowiadającym indywidualnym potrzebom.

więcej...

Ubezpieczenie domu / mieszkania
Dom, mieszkanie, piwnica, dom letniskowy, garaż

W ramach tego produktu możemy ubezpieczyć:

 • budynek od ognia i innych zdarzeń losowych jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego (samolot, dron, helikopter itp.), wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi
więcej...

Ubezpieczenie turystyczne
Wyjazd zagraniczny, ubezpieczenie na terenie Polski

Jeżeli wyjeżdżasz za granicę to nie zapomnij o zakupie ubezpieczenia które chroni Ciebie i Twoją rodzinę przed wypadkami w podróży.

W skład ubezpieczenia turystycznego wchodzą:

 • koszty leczenia
więcej...

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Pożar, powódź, wichura, grad

Przedmiot ubezpieczenia:

 • mieszkanie lub dom wraz ze stałymi elementami mieszkania lub domu
 • budowle wraz ze stałymi elementami budowli
 • budynki lub pomieszczenia gospodarcze wraz ze stałymi elementami
 • ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym oraz budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych
więcej...

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
Wandalizm, rozbój, włamanie

Przedmiot ubezpieczenia:

 • stałe elementy mieszkania, domu, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych
 • ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym oraz budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych
więcej...

Ubezpieczenie zdrowotne i na życie
Życie, zdrowie, leczenie, wypadek, choroba

 • Ubezpieczenie ZDROWIE DZIECKA - więcej...
 • Ubezpieczenie na życie dla całej rodziny - więcej...
 • Ubezpieczenie na życie pod kredyt - więcej...
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - więcej...
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia


Ubezpieczenie Global Doctors
Organizacja i finansowanie leczenia za granicą

Nawet co szósta osoba może usłyszeć diagnozę onkologiczną

Koszty związane z leczeniem przerastają możliwości wielu gospodarstw domowych dlatego jeżeli chcesz w przyszłości zapewnić sobie i swoim bliskim:

 • bezpłatne leczenie za granicą w kwocie do 2 000 000 Euro
 • dostęp do nowoczesnych terapii i renomowanych klinik (onkologicznych, neurologicznych, kardiologicznych i wielu innych)
więcej...

Ubezpieczenie firmy
Budynki i lokale, pracownicy, sprzęt, towar

Prowadzisz własną firmę i chcesz zabezpieczyć się "na wszelki wypadek"?

Prowadząc firmę jesteśmy narażeni na różne niespodziewane sytuacje. To może być zalanie lokalu podczas ulewy. To może być również włamanie i kradzież naszego sprzętu. Albo też spalenie towaru podczas uderzenia pioruna. Jest wiele sytuacji na które nie mamy wpływu niemniej aby zminimalizować straty możemy właśnie ubezpieczyć firmę od powyższych i wielu innych sytuacji.

Zakresem dostępnym przy ubezpieczeniu firmy może być:

 • OC czyli odpowiedzialność cywilna
 • Ubezpieczenie budynków i lokali od ognia i innych zdarzeń losowych
więcej...

Ubezpieczenie roweru i rowerzysty
Rower, rowerzysta, bagaż, OC

więcej...

Ubezpieczenie Smart Pakiet
Smartfon, tablet, smartwatch

Zdarzyło Ci się uszkodzić smartwatcha? A może przypadkowo tablet wypadł Ci z ręki i rozbił się wyświetlacz? Albo jeszcze gorzej tzn. napadnięto Cię i ukradziono telefon?

Dzięki ubezpieczeniu Smart Pakiet możesz teraz zabezpieczyć się przed takimi zdarzeniam.

Smart Pakiet to ubezpieczenie, które skutecznie zabezpiecza przed ponoszeniem kosztów związanych z naprawą lub zakupem nowego smartfona, tabletu lub smartwatcha. Ubezpieczenie ma elastyczny zakres – do wyboru są trzy warianty ubezpieczenia, obejmujące różne ryzyka: przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie, a także rabunek, kradzież z włamaniem i kradzież kieszonkową. Klient może wybierać również spośród dostępnych form płatności: jednorazowo lub w ratach (dwie lub cztery).

więcej...

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej
Budynek, OC, zarząd

Podstawowym zakresem ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej jest:

 • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami oraz dodatkowo mozna wykupić zalania, przepięcia oraz OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
więcej...

Oferta dla zarządców nieruchomości

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.