Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
Wandalizm, rozbój, włamanie

Przedmiot ubezpieczenia:

  • stałe elementy mieszkania, domu, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych
  • ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym oraz budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych

Zakres ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek:

  • kradzieży z włamaniem
  • rozboju
  • wandalizmu