Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej
Budynek, OC, zarząd

Podstawowym zakresem ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej jest:

  • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami oraz dodatkowo mozna wykupić zalania, przepięcia oraz OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

W ramach ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych jest możliwość wykupienia dodatkowych ryzyk jak:

  • akty terrorystyczne
  • ryzyko wandalizmu
  • drobne prace remontowe
  • maszyny i urządzenia od szkód mechanicznych i elektrycznych
  • szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
  • obiekty małej architektury

Architekci Ubezpieczeń